Salò (10/2006)

 

Trip last October to the town of Salò, on the Garda lake | Gita a Salò, città lombarda sul lago di Garda

 

Back to Index | Ritorna all'indice